Trajtat E Emrit. … MAKTHI I EMRIT TJETËR. Nuhi Veselaj